Semináre a festival

 

Účasť na seminároch objednávajte na : martina.junga@gmail.com

 

Všetky naše semináre a websemináre nájdete na:   https://stebou.sk/

 

Seminár pre páry- Vášeň vzťahu, na Lovinke 30. – 2. 12.2018

Seminár Vzťahy a sexualita v Centre Blízko sebe, Praha 1. – 3.2.2018

Festival 10ŽIEN  16. – 18.6.2019,  www.10zien.sk