numerológia

Atlantská numerológia – je darom dávnych majstrov Atlantídy pre dnešného človeka, pozerá sa na vývoj osobnosti v oblastiach – mužsko-ženskej energie a sebahodnoty človeka, ukazuje na temperament a energetickú výbavu človeka a ako s ňou naložiť, sexuálne nastavenie, vyžarovanie a ako s ním pracovať, pocitovú komunikáciu, nastavenie človeka v rámci partnerských vzťahov, ďalej financie, príroda, talenty, “šťastie”, odkrýva liečiteľské schopnosti, ako aj sklony k manipulácii, potrebe ovplyvňovať, alebo prirodzenej potrebe dávať a pomáhať.