Otváranie potenciálu

Celoplanetárne teraz, ako ľudia prechádzame premenou, čo znamená že vstupujeme do priameho kontaktu s našou dušou. Odkrývanie vnútorného potenciálu, a prejavenie esencie duše, znamená dovoliť si naplno žiť svoju jedinečnosť a tvoriť v hmote podľa túžby svojej duše.

Jedným z hlavných poslaní mojej duše. Je otvárať poslanie mojim klientom a byť im sprievodcom na ceste k žitiu esencie svojej duše.

Aby mohli byť vedomými tvorcami v radosti, ľahkosti a v súlade s vedením svojho vyššieho ja na planéte.