Leader spirit coauching

Pracujem s team leadrami, manažérmi a vedúcimi pracovníkmi, ktorí svoju prácu posúvajú k novým rozmerom.

Pracujeme s hlbšími úrovniami vedenia, poskytujem vhľady do situácií na pracovisku z konštalačnej a energetickej roviny. Spolu s team leaderom, odkrývame podvedomé kódy jeho a jeho zamestnancov, ktoré sa prejavujú ako konflikt na pracovisku.

Team leader pomaly prehlbuje svoje vedomie a tým sa mu rozširuje vnímanie situácií a vzťahov v svojom tíme. Dokáže pracovať so zrelosťou ľudí v tíme a podvedomými vzorcami svojich ľudí. Dokáže posúvať seba a ľudí bližšie samých k sebe a tým pádom v spolupráci bližšie jeden k druhému.

Leader spirit coaching – je sériou 6 stretnutí, 1 x mesačne po 1 a pol hodiny.