terapie

Každý človek a teda, každý môj klient je individualita. Niekto je viac emočný, niekto viac hlavový. Každý má teda iný vstup do svojho vnútra. Pri mojich terapiách využívam vnútorné vedenie. To vyberá, ktoré metódy a ako skombinujem. Stáva sa však, že pre niekoho príde “z hora” niečo špeciálne, ktoré som pred tým ešte sama nezažila. Všeobecne však využívam niekoľko efektívnych terapeutických techník, založených na regresnej terapii, systemických konštaláciách a terapii gesta.

OSOBNÁ TERAPIA – Banská Bystrica, Horná 5

TERAPIA NA DIAĽKU – hovor cez FB, alebo 0918231982